ปล่อยวาง

ถ้าเป็นทุกข์

เราจะไม่คิดปล่อยวางเพื่อให้จิต
"เมิน" ความทุกข์


แล้วหันมาหาอาการวางๆ 
ว่างๆ


ซึ่งมักเกิดผลเป็นความรู้สึกสำคัญว่าเราวางได้แล้ว 
ว่างได้แล้ว


แต่จะเป็นการยอมรับว่าขณะนี้ทุกข์ขนาดไหน


ซึ่งเท่ากับเป็นการ
"มอง" ความทุกข์ให้เห็น


เพื่อที่อึดใจต่อมาจะได้ถามตัวเองใหม่ว่า


ที่ทุกข์อยู่นั้น 
มากขึ้นหรือน้อยลง
คุณอาจไม่รู้สึก
"ปล่อยวาง" ขึ้นมาทันทีทันใด


ที่เห็นระดับความทุกข์มันไม่เท่าเดิม


แต่เห็นบ่อยเข้าจะรู้สึกอย่างแจ่มชัดว่าเออ!


มันมีขึ้นมีลง
ไม่เที่ยงจริงๆด้วย
ตรงที่รู้สึกถึงความไม่เที่ยงของความทุกข์นั่นแหละ


ใจจะไม่ผลิตคำว่า
"ปล่อยวาง" ออกมา


แต่จะเกิดอาการ
"ไม่เอา" หรือ "ทิ้ง"
อย่างแท้จริง

วันนี้ขอเอาข้อเขียนของคุณดังตฤณมาแปะไว้เพื่ออธิบายคำว่า "ปล่อยวาง"
..เป็นคำที่หลายๆคนตีความหมายผิดๆรวมทั้งเข้าใจหลักคำสอนศาสนาพุทธแบบผิดๆว่าปล่อยวางคือการไม่ใส่ใจอะไร เป็นอย่างไรก็ช่างมันอยู่อย่างนั้น

มาปล่อยวางกันเถอะ !Advertisements
This entry was posted in เรื่องใสๆ ใจเบาๆ. Bookmark the permalink.

One Response to ปล่อยวาง

  1. Pooh says:

    ^^ รอกลับไปเจอกันก่อนเน้อไปนานมั้ยคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s