กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10

…อยากจะอัพเรื่องนี้เสียนานแล้ว..กาลามสูตร..ช่างเป็นสูตรอันครบถ้วนในการทำความเชื่อให้ถูกต้อง
หากท่านใดทำได้ตามนั้นก้อหาความรู้ในเรื่องใดๆได้ไม่ยาก
การค้นคว้าสืบสวนก้อง่ายเข้า

ทั้งๆที่รู้ว่าอะไรควรมิควร บางทีคนเราก้อหลงทำที่ไม่น่าทำอย่างไม่รู้ตัวสินะ แต่ก้อเป็นบทเรียนที่ดีนักเชียว

…ตระหนักได้อย่างถ่องแท้ว่ามิควรวางใจในอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิจารณญาณอันปราศจากอคติ…ตระหนักได้ว่าองค์ความรู้หากไม่ได้ก่อเกิดจากตัวเองแล้ว..ก้อต้องเชื่อตามเขาอยู่ร่ำไป..

กาลามสูตรสามข้อที่เป็นตัวแดงไว้..เป็นข้อที่กระจ่างแจ้งแล้ว(เห็นสภาพความปลงใจเชื่อ
และผลเสียจากความเชื่อ) ยังเหลืออีกเจ็ดข้อที่เข้าใจแต่ยังไม่"โดน"…

กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร

 1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)
 2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)
 3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)
 4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)
 5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ)
 6. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)
 7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)
 8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)
 9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)
 10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)

ต่อเมื่อใด รู้เข้าใจด้วยตนว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10

 1. ning says:

  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก หมายถึงเรื่องตรรกะ หรือ logic ใช่ไหม….แต่สามอันที่คาดแถบแดงไว้นี่จะสื่อถึงนัยยะแฝงอะไรรึเปล่าขนุน ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s